Opinia do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Polskie Stowarzysze Paliw Alternatywnych (PSPA), przekazało na ręce Pana Ministra Michała Kurtyki opinię przedstawicieli branży wobec ustawy w obecnym jej kształcie. Jako wiodąca organizacja branżowa związana z rynkiem paliw alternatywnych w Polsce, współuczestnik inicjatywy na rzecz rozwoju elektromobilności powołanej przez Ministerstwo Energii, jak również członek największej organizacji branżowej w Europie związanej z rynkiem EV […]