Polish industry organization proposes EV emojis to Unicode

Emojis of an electric vehicle and charging station on every smartphone and instant messenger: this is what the largest industry organization developing the electromobility market in Poland and the CEE region is after. The PSPA has submitted proposals of new pictograms to the Unicode Consortium, which is an organization responsible for standardizing signage. The new emojis aim to promote […]

PSPA zgłosiło emoji samochodu elektrycznego do Unicode [PL/ENG]

Emoji samochodu elektrycznego i stacji ładowania w każdym telefonie i komunikatorze internetowym. Chce tego największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce i regionie CEE. PSPA zgłosiło propozycje nowych piktogramów do Unicode Consortium, organizacji zajmującej się standaryzacją znaków. Nowe emoji mają promować zeroemisyjną mobilność na świecie. Z emoji korzystają codziennie miliardy ludzi na całym świecie. Proste obrazki graficzne pomagają w szybkim przekazywaniu treści i emocji. Umieszczamy […]