II spotkanie Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych

30 września odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych. PSPA i TÜV SÜD wraz z partnerem prawnym Grupy – Kancelarią Clifford Chance – zaprezentowały wyniki kwerendy obowiązującego prawa i otworzyły dyskusję na temat obszarów potencjalnie wymagających zaadresowania legislacyjnego celem umożliwienia rozwoju w Polsce transportu opartego na wodorze. Grupa Robocza ds. Technologii Wodorowych skupia przedstawicieli administracji rządowej, szeroko rozumianej branży wodorowej oraz instytucji naukowo-technicznych. […]