Dialog branżowy na temat rozwoju infrastruktury ładowania na sieci TEN-T

W ramach opracowywanego przez PSPA projektu optymalnego rozmieszczenia infrastruktury ładowania dla pojazdów lekkich oraz ciężarowych przy drogach w korytarzu sieci bazowej TEN-T, zleconego organizacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w siedzibie PSPA odbyło się spotkanie warsztatowe branży elektromobilności. W spotkaniu, które zorganizowano 11 października br. udział wzięli przedstawiciele resortu klimatu i środowiska, a także infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej […]