Webinar „Droga do ekologicznego transportu” na otwarcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Dyskusja ekspercka, w całości poświęcona idei wprowadzenia w Polsce środków perswazji finansowej skutecznie zniechęcających do nabywania samochodów spalinowych, odbyła się w pierwszym dniu rozpoczynającego się właśnie Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wydarzenie zorganizowały wspólnie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu IOŚ–PIB. Wzięli w nim udział przedstawiciele polskich organizacji ekologicznych oraz właściwych przedmiotowo resortów. European Mobility Week to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską, odbywająca […]