Webinar “Technologie Wodorowe” – 21 kwietnia o godz. 11.00

21 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 odbędzie się webinar “Technologie Wodorowe” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, TÜV SÜD Polska oraz KPMG. Transmisja będzie zawierała prezentacje ekspertów, stanowiące wstęp do obszaru technologii wodorowych, poprzez przedstawienie obecnych i planowanych inicjatyw PSPA, nakierowanych na promocję i stworzenie sprzyjającego środowiska legislacyjnego, rynkowego i kompetencyjnego w tym zakresie, głównie w obszarze transportu i segmentach towarzyszących. Podczas webinaru wystąpią: Maciej Mazur – […]

Webcast „Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców” – 6 kwietnia w godz. 11:00 – 12:00

31 marca br. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r., poz. 568).Ustawa stanowi część szerszego pakietu aktów prawnych przyjętych w ostatnich dniach, stanowiących odpowiedź rządu RP na sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wirusa COVID-19 w Polsce. Pakiet ten funkcjonuje w przestrzeni publicznej pod nazwą tarczy antykryzysowej.Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych bieżącymi zmianami zapraszamy do udziału […]