Webcast „Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców” – 6 kwietnia w godz. 11:00 – 12:00

31 marca br. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r., poz. 568).Ustawa stanowi część szerszego pakietu aktów prawnych przyjętych w ostatnich dniach, stanowiących odpowiedź rządu RP na sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wirusa COVID-19 w Polsce. Pakiet ten funkcjonuje w przestrzeni publicznej pod nazwą tarczy antykryzysowej.Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych bieżącymi zmianami zapraszamy do udziału […]