Dopłaty do infrastruktury ładowania coraz bliżej

Dotacje w wysokości do 75 proc. kosztów ogólnodostępnej stacji ładowania przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW obejmie również ładowarki inne niż ogólnodostępne oraz infrastrukturę tankowania wodoru. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych. 18 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania […]