Opublikowano treść nowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

17 lutego br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Nowa wersja projektu oraz dokumenty towarzyszące dostępne są tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12340506/katalog/12740132#12740132 Zgodnie z zapowiedzią, w nowej treści projektu znalazły się przepisy wdrażające postanowienia Dyrektywy 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która określa […]