Elektromobilność
w praktyce 2.0

Elektromobilność w praktyce 2.0

Druga edycja największego cyklu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego powyżej 50 tys. mieszkańców
„Elektromobilność w praktyce” to kompleksowe szkolenia merytoryczne, łączące wiedzę teoretyczną z praktyką, w których zapoznajemy uczestników z głównymi wyzwaniami związanymi z pojazdami elektrycznymi, technologią, infrastrukturą, prawem i przepisami, a także aspektami bezpieczeństwa, ochrony środowiska i kwestiami społecznymi.
Założenia projektu
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 22 lutego 2018 r. reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych nakładając liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.
Cykl szkoleń
Zapoznanie przedstawicieli samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych.
Cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce” jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną, daje możliwość uzyskania realnego wsparcia we wdrażaniu elektromobilności, a także oferuje dostęp do informacji, danych, statystyk, opinii i analiz rynkowych.

Zrealizowane
szkolenia

11

zorganizowane szkolenia w ramach pierwszej edycji

700+

przeszkolonych urzędników i przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych

6 500 km

przejechanych samochodami elektrycznymi podczas projektu

700 kWh

energii elektrycznej wykorzystanej do zasilenia pojazdów

50

godzin prelekcji ekspertów

500

raportów merytorycznych dotyczących elektromobilności przekazanych uczestnikom

Galeria