Elektromobilność
w praktyce

Elektromobilność w praktyce

Największy cykl szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego powyżej 50 tys. mieszkańców

„Elektromobilność w praktyce” to kompleksowe szkolenia merytoryczne, łączące wiedzę teoretyczną z praktyką, w których zapoznajemy uczestników z głównymi wyzwaniami związanymi z pojazdami elektrycznymi, technologią, infrastrukturą, prawem i przepisami, a także aspektami bezpieczeństwa, ochrony środowiska i kwestiami społecznymi.

Założenia projektu

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 22 lutego 2018 r. reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych nakładając liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.

Cel szkoleń

Zapoznanie przedstawicieli samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych.

Cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce” jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną, daje możliwość uzyskania realnego wsparcia we wdrażaniu elektromobilności, a także oferuje dostęp do informacji, danych, statystyk, opinii i analiz rynkowych.

Zrealizowane
szkolenia

24

zorganizowane szkolenia w ramach pierwszej edycji

1 121

przeszkolonych urzędników i przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych

33 500 km

przejechanych samochodami elektrycznymi podczas projektu

5 700 kWh

energii elektrycznej wykorzystanej do zasilenia pojazdów

120

godzin prelekcji ekspertów

2 000

raportów merytorycznych dotyczących elektromobilności przekazanych uczestnikom

Galeria