Centrum
Badań i Analiz
PSPA

Centrum Badań i Analiz PSPA

Jednostka analityczno-badawcza Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, której celem jest wszechstronne badanie rynku elektromobilności, gromadzenie danych na jego temat oraz ich analiza.

Efektem szerokiego zakresu badań i analiz prowadzonych przez PSPA są liczne publikacje. „Polish EV Outlook” to kompleksowa analiza polskiego rynku elektromobilności, która zawiera prognozy jego rozwoju, natomiast „Barometr Nowej Mobilności” bada nastawienie Polaków do pojazdów elektrycznych – to jedynie wybrane pozycje, które ukazują się każdego roku. Wraz z partnerami branżowymi PSPA realizuje także projekty pilotażowe, w ramach których przeprowadzane są testy w warunkach rzeczywistych.

Wybrane raporty opracowane w Centrum Badań i Analiz PSPA

Galeria