Cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Wiodąca publikacja i źródło danych dla branży. Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju. Dostęp do Raportu jest płatny

PSPA przeanalizowało treść projektu ustawy o zmianie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który w lutym 2021 r. opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W dziesięciu punktach prezentujemy kluczowe, w naszej opinii, rozwiazania oraz przewidujemy ich wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce.
White Paper Centrum Badań i Analiz PSPA, w którym podsumowano przypadki pożarów pojazdów elektrycznych na świecie. Opracowanie dowodzi, że zapłony EV są bardzo rzadkie i zazwyczaj dochodzi do nich wskutek wystąpienia kilku czynników ryzyka jednocześnie.
Wyniki badania społecznego zrealizowanego na próbie 1213 Polaków, dot. preferencji związanych z zakupem EV, infrastrukturą ładowania i nową mobilnością. Badanie pogłębiono o indywidualne wywiady z użytkownikami EV, a wyniki otrzymane w Polsce porównano z trendami globalnymi
Prezentacja samochodów BEV i PHEV dostępnych w stałej sprzedaży na terenie Polski, a także lista zapowiedzianych premier. Katalog zawiera m.in. ceny oraz szczegółowe parametry pojazdów
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, dedykowany zarządcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Przewodnik zawiera uproszczony schemat instalacji prywatnej ładowarki, nadchodzące zmiany legislacyjne oraz istniejący stan prawny. Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności” zainicjowanego przez PSPA
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji prywatnej stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych dedykowany mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Przewodnik obejmuje kwestie związane z przygotowaniem, posadowieniem i obsługą prywatnego punktu ładowania pojazdu elektrycznego. Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności zainicjowanego przez PSPA.
Szczegółowa analiza SCT – od opinii prawnej i wyjaśnienia prawodawstwa, przez zbadanie stref niskoemisyjnych funkcjonujących w Europie. Wyniki badań społecznych w zakresie nastawienia Polaków do stref, które zrealizowano wśród mieszkańców największych aglomeracji
Przystępne wyjaśnienie procedury odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Publikacja skierowana jest zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów. Celem opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury EV w Polsce
Szczegółowa analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Aspekty prawne i techniczne wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych
Gotowe propozycje rozwiązań graficznych, w tym znaków pionowych i poziomych, dla elektromobilności w Polsce. Punkt wyjścia do dyskusji w zakresie stworzenia odpowiedniego systemu informacji w ramach nowelizacji przepisów
Wszechstronna publikacja na temat elektromobilności wydana w formie infografik. Od podstawowych informacji, przez technologię, eksploatację i bezpieczeństwo, aż po aspekty ekologiczne i najczęściej zadawane pytania – publikacja obejmuje szeroki zakres tematów związanych z elektromobilnością
Publikacja opisująca polski potencjał oraz plany rozwoju elektromobilności. Informacje na temat prawa, zachęt oraz instrumentów finansowych wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Przedstawia potencjał wytwórczy w zakresie polskiej specjalizacji – autobusów elektrycznych
Analiza uwarunkowań wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi polskich i zagranicznych miast. Prezentacja dziesięciu najlepszych praktyk elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego w Europie
Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) elektrycznego samochodu dostawczego (Mercedes-Benz eVito) oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. W ramach badania, pojazdy były eksploatowane w trzech różnych lokalizacjach, w rzeczywistych warunkach użytkowania
Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) Volkswagena e-Craftera oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. Raport z badania wskazuje, po ilu latach od zakupu, eksploatacja elektrycznego samochodu dostawczego staje się opłacalna
Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego wśród członków PSPA i innych firm zainteresowanych rozwojem elektromobilności. Celem było poznanie opinii potencjalnych beneficjentów nt. form wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
Raport systematyzuje wiedzę o założeniach koncepcji Vehicle-to-Grid i konfrontuje ją z obecnymi rozwiązaniami. Wskazuje korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie pojazdów elektrycznych, jako rozproszonych magazynów energii
Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Newsletter

Przyjmuję do wiadomości, że podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Bądź na bieżąco!

© 2020 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wszystkie prawa zastrzeżone

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2020?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: