Strona główna Publikacje

Publikacje

Instalacja infrastruktury ładowania – przewodnik dla zarządców

 • Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, dedykowany zarządcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.
 • Przewodnik zawiera uproszczony schemat instalacji prywatnej ładowarki, nadchodzące zmiany legislacyjne oraz istniejący stan prawny.
 • Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności zainicjowanego przez PSPA.

Instalacja infrastruktury ładowania – przewodnik dla mieszkańców

 • Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji prywatnej stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych dedykowany mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.
 • Przewodnik obejmuje kwestie związane z przygotowaniem, posadowieniem i obsługą prywatnego punktu ładowania pojazdu elektrycznego.
 • Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności zainicjowanego przez PSPA.

Barometr Nowej Mobilności 2019/20

 • Wyniki badania społecznego zrealizowanego na próbie 1534 Polaków, dot. preferencji związanych z zakupem EV, infrastrukturą ładowania i nową mobilnością
 • Badanie pogłębiono o indywidualne wywiady z użytkownikami EV, a wyniki otrzymane w Polsce porównano z trendami globalnymi

Flota z energią

 • Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) elektrycznego samochodu dostawczego oraz jego konwencjonalnego odpowiednika
 • W ramach badania, pojazdy były eksploatowane w trzech różnych lokalizacjach, w rzeczywistych warunkach użytkowania

Katalog pojazdów elektrycznych 2019/20

 • Prezentacja samochodów BEV i PHEV dostępnych w stałej sprzedaży na terenie Polski, a także lista zapowiedzianych premier
 • Katalog, dostępny także w wersji online pod adresem elektromobilni.pl, zawiera m.in. ceny i szczegółowe parametry pojazdów

Take e-bus!

 • Analiza uwarunkowań wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi polskich i zagranicznych miast
 • Prezentacja dziesięciu najlepszych praktyk elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego w Europie

Elektromobilność w praktyce PGL LP

 • Podsumowanie projektu pilotażowego, polegającego na zakupie 16 samochodów elektrycznych przez PGL Lasy Państwowe
 • Podstawowe informacje w zakresie warunków eksploatacyjnych, technicznych i kosztów związanych z użytkowaniem EV

Strefy Czystego Transportu

 • Szczegółowa analiza SCT – od opinii prawnej i wyjaśnienia prawodawstwa, przez zbadanie stref niskoemisyjnych funkcjonujących w Europie
 • Wyniki badań społecznych w zakresie nastawienia Polaków do stref, które zrealizowano wśród mieszkańców największych aglomeracji

Odbiór stacji ładowania krok po kroku

 • PSPA zaprezentowało nowy raport, który w przystępny sposób, krok po kroku, wyjaśnia procedurę odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Publikacja skierowana jest zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów
 • Celem opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury EV w Polsce

System Identyfikacji Elektromobilności

 • Gotowe propozycje rozwiązań graficznych, w tym znaków pionowych i poziomych, dla elektromobilności w Polsce
 • Punkt wyjścia do dyskusji w zakresie stworzenia odpowiedniego systemu informacji w ramach nowelizacji przepisów

Motoryzacja na prąd. Ocena form wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach FNT

 • Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego wśród członków PSPA i innych firm zainteresowanych rozwojem elektromobilności
 • Celem było poznanie opinii potencjalnych beneficjentów nt. form wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Polish EV Outlook

 • Cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Wiodąca publikacja i źródło danych dla branży
 • Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju

V2G. Pojazdy elektryczne, jako element sieci elektroenergetycznych

 • Raport systematyzuje wiedzę o założeniach koncepcji Vehicle-to-Grid i konfrontuje ją z obecnymi rozwiązaniami
 • Wskazuje korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie pojazdów elektrycznych, jako rozproszonych magazynów energii

Misja Zerowa Emisja

 • Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) Volkswagena e-Craftera oraz jego konwencjonalnego odpowiednika
 • Raport z badania wskazuje, po ilu latach od zakupu, eksploatacja elektrycznego samochodu dostawczego staje się opłacalna

Elektromobilność w transporcie publicznym – praktyczne aspekty wdrażania

 • Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej
 • Kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego

Elektromobilność w strategii społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych

 • Określenie wkładu, jaki w rozwój elektromobilności wnosi PGL Lasy Państwowe
 • Doświadczenia zagranicznych jednostek leśnych w zakresie elektryfikacji flot

Przewodnik po Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 • Szczegółowa analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych
 • Aspekty prawne i techniczne wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych

Paliwa alternatywne w komunikacji miejskiej (wydanie II)

 • Aktualizacja danych liczbowych w zakresie istniejącej floty oraz infrastruktury
 • Kompendium wiedzy na temat technologii e-busów i pojazdów napędzanych CNG

Paliwa alternatywne w komunikacji miejskiej

 • Kompendium wiedzy na temat e-busów i pojazdów napędzanych CNG
 • Opis technologii i zastosowań, właściwości technicznych istniejącej floty oraz infrastruktury

Katalog pojazdów elektrycznych 2018

 • Specyfikacja pojazdów elektrycznych będących w sprzedaży na terenie Polski
 • Opisy zawierające ceny samochodów oraz ich podstawowe parametry użytkowe

Barometr elektromobilności 2018

 • Raport z badania opinii społecznej, dotyczącego potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania EV
 • Podsumowanie preferencji użytkowników związanych z infrastrukturą ładowania

Rynek paliw alternatywnych – CNG i LNG

 • Najważniejsze zagadnienia oraz wyniki badań i analiz PSPA potencjału rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce
 • Szczególny nacisk położono na technologię sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG i LNG

Katalog pojazdów elektrycznych 2017

 • Specyfikacja pojazdów elektrycznych będących w sprzedaży na terenie Polski
 • Opisy zawierające ceny samochodów oraz ich podstawowe parametry użytkowe