EKO-LOG
Elektromobilność wagi ciężkiej

EKO-LOG
Elektromobilność wagi ciężkiej

Pierwszy test komercyjnego wykorzystania seryjnie produkowanej ciężarówki elektrycznej w operacjach logistycznych w Polsce.

W ramach pilotażu, elektryczna ciężarówka Volvo FE Electric została oceniona w 5 różnych blokach tematycznych:

  • Ocena wydajności
  • Ocena użytkowa
  • Ocena środowiskowa
  • Ocena społeczna
  • Ocena kosztów eksploatacji

Wyniki pilotażu zostały opublikowane w raporcie podsumowującym badanie

Wyniki pilotażu zostały opublikowane w raporcie podsumowującym badanie

Galeria