Misja PSPA

Zapewnić jak najlepsze warunki do stabilnego i zrównoważonego rozwoju rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce. Stale wspierać jego konkurencyjność, aby sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki i klimatu.

Historia

PSPA jest organizacją pozarządową, powołaną w 2016 r. przez grupę ekspertów zainteresowanych wdrażaniem efektywnych ekonomicznie i niskoemisyjnych technologii energetycznych w transporcie. Podstawą działania PSPA jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

Statutowa działalność PSPA opiera się na dystrybucji wiedzy, dialogu branżowym, zaangażowaniu w proces legislacyjny, integracji sektora oraz promocji. Organizacja reprezentuje przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.

Od początku istnienia PSPA realizuje projekty badawcze, techniczne i edukacyjne, we współpracy z administracją, przemysłem i społeczeństwem, które wspierają uczestników rynku elektromobilności w Polsce i przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Uczestnicy rynku osiągają porozumienie w sprawie stanowisk i działań PSPA. Od 2018 r. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

Wybrane projekty