O nas

PSPA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA)

to największa organizacja branżowa, zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności
i paliw alternatywnych w Polsce

PSPA integruje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, m.in.: motoryzacyjnej, infrastrukturalnej, finansowej, transportowej, komunalnej, energetycznej, konsultingowej, prawnej, a także retail, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce.

Organizacja pomaga start-upom angażując się w projekty akceleracyjne, równolegle ściśle współpracując z wiodącymi ośrodkami akademickimi. PSPA jest partnerem wielu samorządów, które są aktywne w obszarze zrównoważonego transportu.

Organizacja współtworzy inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii, której celem jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla rynku oraz jest członkiem największej organizacji branżowej w Europie związanej z branżą elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE).

PSPA monitoruje rynek EV w Polsce i Europie oraz zmiany w legislacji na poziomie krajowym i europejskim, dostarczając informacje, analizy i statystyki, kluczowe dla rozwoju biznesu. W tym celu PSPA stworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, które otrzymało patronat honorowy Ministerstwa Energii. Organizacja zabiega także o lepsze prawo, biorąc udział w konsultacjach społecznych i opiniując projekty aktów prawnych.

Dysponując zespołem ekspertów, praktyków i konsultantów oferujących specjalistyczne doświadczenie sektorowe i wiedzę zdobytą w branży, PSPA wydaje liczne raporty i opracowania merytoryczne. Realizuje także własne badania opinii i projekty społeczne (internetowa ewidencja infrastruktury paliw alternatywnych czy internetowy katalog dostępnych w Polsce pojazdów elektrycznych), dystrybuując w ten sposób wiedzę, zwiększając świadomość społeczną w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz przekonując Polaków do zalet elektromobilności.

PSPA jest partnerem merytorycznym lub współorganizatorem najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce (m.in. Poznań Motor Show, Międzynarodowe Targi EkoFlota, Warsaw Motor Show). Organizuje także własne wydarzenia, m.in. elitarne seminaria eksperckie, w ramach których wypracowywane są wiążące rekomendacje branży wobec kreującego się rynku elektromobilności.

PSPA to także najbardziej medialna organizacja branżowa (w II połowie 2017 r. hasło „elektromobilność” pojawiło się w mediach ponad 14 tys. razy – w co 4. publikacji cytowano PSPA lub Obserwatorium).

PSPA

Napędzamy elektromobilność

Aktualności

Publikacje

Paliwa alternatywne w komunikacji miejskiej

  • Kompendium wiedzy na temat e-busów i pojazdów napędzanych CNG
  • Opis technologii i zastosowań, właściwości technicznych istniejącej floty oraz infrastruktury

Katalog BEV+PHEV

  • Specyfikacja pojazdów elektrycznych będących w sprzedaży na terenie Polski
  • Opisy zawierające ceny samochodów oraz ich podstawowe parametry użytkowe

Barometr elektromobilności

  • Raport z badania opinii społecznej, dotyczącego potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania EV
  • Podsumowanie preferencji użytkowników związanych z infrastrukturą ładowania

Multimedia