Liderzy
Elektromobilności

Global e-Mobility Leaders

Wyróżnienia dla firm najbardziej zaangażowanych w rozwój zrównoważonego transportu na świecie, przyznawane co roku przez PSPA i PwC. Nagrody „Global E-Mobility Leader” przyznawane są przedsiębiorstwom, dzięki którym globalna transformacja branży motoryzacyjnej w kierunku mobilności nisko- i zeroemisyjnej osiąga coraz szybsze tempo.

Kandydaci do tytułu „Global E-Mobility Leader” wskazywani są przy udziale ekspertów rynku e-mobility z 39 oddziałów PwC na całym świecie. Zwycięzcy wyłaniani są z grona przedsiębiorstw posiadających znaczny udział na światowym rynku pojazdów elektrycznych, podzespołów i stacji ładowania, a także podmiotów realizujących inwestycje w obszarze zrównoważonego transportu, wdrażających innowacyjne rozwiązania lub rozwijających usługi nowej mobilności.

Galeria