Biała Księga Elektromobilności

Szeroko zakrojony projekt zmian w prawie, który PSPA realizuje wraz z niemal całą polską branżą e-mobility. Celem „Białej Księgi Elektromobilności” jest likwidacja barier utrudniających rozwój zero- i niskoemisyjnego transportu w Polsce.