Współpraca

Podejmij współpracę
z PSPA

Współpraca z PSPA odbywa się na zasadach członkostwa lub partnerstwa.

Do grona Członków Wspierających Stowarzyszenia należą przedsiębiorcy z całego łańcucha wartości elektromobilności. Wśród Partnerów PSPA można wymienić jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również ośrodki naukowe i akademickie.

Współpraca merytoryczna, technologiczna, strategiczna czy branżowa – to tylko niektóre formy współpracy ze Stowarzyszeniem.

Zobacz, kto należy do grona Członków PSPA

Zobacz, co zyskasz współpracując z PSPA

Skontaktuj się z nami, aby ustalić najbardziej atrakcyjną formę współpracy

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Newsletter

Przyjmuję do wiadomości, że podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Bądź na bieżąco!

© 2020 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wszystkie prawa zastrzeżone

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2020?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: