Wystandaryzowane kursy dla profesjonalistów i adeptów elektromobilności, wspierające budowę kompetencji i rozwój kwalifikacji kadr polskich przedsiębiorstw w obszarze e-mobility.

Szkolenia realizowane przez profesjonalną kadrę z Centrum Kompetencyjnego PSPA – zespół uznanych ekspertów i praktyków, z doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży.