Aktualności

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Przewodnik po ustawie o elektromobilności

PSPA opublikowało szczegółową analizę obowiązujących w Polsce regulacji prawnych dotyczących elektromobilności i paliw alternatywnych. Efektem prac ekspertów, prawników i praktyków rynku, jest pierwszy w Polsce przewodnik infograficzny dla samorządów i firm, który w przystępny sposób omawia wszystkie aspekty prawne i techniczne Ustaw.

Raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), największej organizacji branżowej zajmującej się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce, to praktyczny przewodnik po Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, procedurze budowy ogólnodostępnych stacji ładowania i Strefach Czystego Transportu.

– Polska znajduje się obecnie na początkowym etapie wdrażania elektromobilności. Przed każdym podmiotem zainteresowanym rozwojem ekologicznego transportu w Polsce, od organów centralnych po przedsiębiorców, pojawiają się liczne wyzwania. Publikacja opisuje konsekwencje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które weszła w życie 22 lutego bieżącego roku, wraz z późniejszymi nowelizacjami. Nowe unormowania stanowią podstawę rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu w naszym kraju i jednocześnie nakładają liczne obowiązki na organy publiczne i jednostki samorządu terytorialnego – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Opracowanie opisuje najważniejsze zagadnienia związane z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych: nomenklaturę, architekturę rynku, ogólnodostępne punkty ładowania, katalog zachęt oraz obowiązki podmiotów publicznych. Ponadto, krok po kroku, prezentuje procedurę ogólnodostępnej stacji ładowania, zadania i obowiązki operatorów stacji oraz dostawców usług ładowania, a także umowy, których zawarcie jest niezbędne dla eksploatacji stacji i świadczenia usług ładowania. Dzięki publikacji PSPA, zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznać się również z zasadami funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, formami i trybem wsparcia oraz obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Partnerami przewodnika PSPA został Polski Fundusz Rozwoju oraz firmy PGE Nowa Energia i Engie.

Przewodnik w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy trafi do uczestników szkoleń „Elektromobilność w praktyce”, których organizatorem jest PSPA. Szkolenia, objęte patronatem Ministerstwa Energii i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odbędą się w ponad 30 największych miastach w Polsce.

– Lista miast nie jest zamknięta. Gminy, które chcą, aby na ich obszarze administracyjnym PSPA zorganizowało darmowe szkolenie dla urzędników i przedstawicieli spółek miejskich, mogą się zgłaszać poprzez stronę elektromobilnoscwpraktyce.pl – mówi Maciej Mazur.

POBIERZ PRZEWODNIK

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Newsletter

Przyjmuję do wiadomości, że podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Bądź na bieżąco!

© 2020 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wszystkie prawa zastrzeżone

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2020?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: