Strona główna Publikacje

Publikacje

Misja Zerowa Emisja

 • Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) Volkswagena e-Craftera oraz jego konwencjonalnego odpowiednika
 • Raport z badania wskazuje, po ilu latach od zakupu, eksploatacja elektrycznego samochodu dostawczego staje się opłacalna

Elektromobilność w transporcie publicznym – praktyczne aspekty wdrażania

 • Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej
 • Kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego

Elektromobilność w strategii społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych

  • Określenie wkładu, jaki w rozwój elektromobilności wnosi PGL Lasy Państwowe
  • Doświadczenia zagranicznych jednostek leśnych w zakresie elektryfikacji flot

Przewodnik po Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 • Szczegółowa analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych
 • Aspekty prawne i techniczne wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych

Paliwa alternatywne w komunikacji miejskiej (wydanie II)

 • Aktualizacja danych liczbowych w zakresie istniejącej floty oraz infrastruktury
 • Kompendium wiedzy na temat technologii e-busów i pojazdów napędzanych CNG

Paliwa alternatywne w komunikacji miejskiej

 • Kompendium wiedzy na temat e-busów i pojazdów napędzanych CNG
 • Opis technologii i zastosowań, właściwości technicznych istniejącej floty oraz infrastruktury

Katalog pojazdów elektrycznych 2018

 • Specyfikacja pojazdów elektrycznych będących w sprzedaży na terenie Polski
 • Opisy zawierające ceny samochodów oraz ich podstawowe parametry użytkowe
 • &nbsp

Barometr elektromobilności 2018

 • Raport z badania opinii społecznej, dotyczącego potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania EV
 • Podsumowanie preferencji użytkowników związanych z infrastrukturą ładowania
 • &nbsp

Rynek paliw alternatywnych – CNG i LNG

 • Najważniejsze zagadnienia oraz wyniki badań i analiz PSPA potencjału rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce
 • Szczególny nacisk położono na technologię sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG i LNG

Katalog pojazdów elektrycznych 2017

 • Specyfikacja pojazdów elektrycznych będących w sprzedaży na terenie Polski
 • Opisy zawierające ceny samochodów oraz ich podstawowe parametry użytkowe