Wiedza na temat rynku

Wiedza na temat rynku

Monitorujemy rynek EV w Polsce i Europie oraz zmiany w legislacji na poziomie krajowym i europejskim. Dostarczamy informacje, statystyki i analizy, kluczowe dla rozwoju biznesu.

Aktywny dialog branżowy

Aktywny dialog branżowy

Zabiegamy o lepsze prawo, reprezentując firmy wobec administracji publicznej. Bierzemy aktywny udział w konsultacjach społecznych, opiniujemy projekty aktów prawnych.

Promocja EV i edukacja

Promocja EV i edukacja

Wydajemy raporty, realizujemy badania i kampanie społeczne. Organizujemy konferencje. Zwiększamy wiedzę i budujemy świadomość społeczną w zakresie ekologicznego transportu.

O nas

Kim jesteśmy?

 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa, w pełni reprezentatywna organizacja branżowa, promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie
 • Integrujemy polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, niezbędnego dla rozwoju rynku
 • Jesteśmy partnerem przemysłu, administracji centralnej i samorządów, uczelni wyższych i ośrodków naukowych, instytucji oraz organizacji społecznych
 • Współtworzymy inicjatywę na rzecz rozwoju eletromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii oraz jesteśmy częścią The European Association for Electromobility (AVERE)

Dowiedz się więcej →

Newsletter PSPA

Cotygodniowy biuletyn informacyjny!
 • Wiadomości z branży
 • Najnowsze raporty i badania
 • Aktualne trendy i opinie
 • Infografiki i treści premium

Członkowie PSPA

Partnerzy PSPA

Wydarzenia

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

 • Celem projektu jest monitorowanie i ocena rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce i Europie
 • Zespół Obserwatorium agreguje, przetwarza i udostępnia uczestnikom rynku kluczowe dane i informacje z tego sektora
 • Głównym narzędziem projektu jest portal orpa.pl, w pełni skoncentrowany na technologiach elektromobilnych

orpa.pl →

Publikacje

Motoryzacja na prąd. Ocena form wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach FNT

 • Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego wśród członków PSPA i innych firm zainteresowanych rozwojem elektromobilności
 • Celem było poznanie opinii potencjalnych beneficjentów nt. form wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Polish EV Outlook

 • Cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Wiodąca publikacja i źródło danych dla branży
 • Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju

V2G. Pojazdy elektryczne, jako element sieci elektroenergetycznych

 • Raport systematyzuje wiedzę o założeniach koncepcji Vehicle-to-Grid i konfrontuje ją z obecnymi rozwiązaniami
 • Wskazuje korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie pojazdów elektrycznych, jako rozproszonych magazynów energii

Społeczność

Ostatnie posty

Obserwuj nas