Wiedza na temat rynku

Wiedza na temat rynku

Monitorujemy rynek EV w Polsce i Europie oraz zmiany w legislacji na poziomie krajowym i europejskim. Dostarczamy informacje, statystyki i analizy, kluczowe dla rozwoju biznesu.

Aktywny dialog branżowy

Aktywny dialog branżowy

Zabiegamy o lepsze prawo, reprezentując firmy wobec administracji publicznej. Bierzemy aktywny udział w konsultacjach społecznych, opiniujemy projekty aktów prawnych.

Promocja EV i edukacja

Promocja EV i edukacja

Wydajemy raporty, realizujemy badania i kampanie społeczne. Organizujemy konferencje. Zwiększamy wiedzę i budujemy świadomość społeczną w zakresie ekologicznego transportu.

O nas

Kim jesteśmy?

 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa, w pełni reprezentatywna organizacja branżowa, promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie
 • Integrujemy polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, niezbędnego dla rozwoju rynku
 • Jesteśmy partnerem przemysłu, administracji centralnej i samorządów, uczelni wyższych i ośrodków naukowych, instytucji oraz organizacji społecznych
 • Współtworzymy inicjatywę na rzecz rozwoju eletromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii oraz jesteśmy częścią The European Association for Electromobility (AVERE)

Dowiedz się więcej →

Newsletter PSPA

Cotygodniowy biuletyn informacyjny!
 • Wiadomości z branży
 • Najnowsze raporty i badania
 • Aktualne trendy i opinie
 • Infografiki i treści premium

Członkowie PSPA

Wydarzenia

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

 • Celem projektu jest monitorowanie i ocena rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce i Europie
 • Zespół Obserwatorium agreguje, przetwarza i udostępnia uczestnikom rynku kluczowe dane i informacje z tego sektora
 • Głównym narzędziem projektu jest portal orpa.pl, w pełni skoncentrowany na technologiach elektromobilnych

orpa.pl →

Publikacje

Elektromobilność w transporcie publicznym – praktyczne aspekty wdrażania

 • Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej
 • Kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego

Elektromobilność w strategii społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych

 • Określenie wkładu, jaki w rozwój elektromobilności wnosi PGL Lasy Państwowe
 • Doświadczenia zagranicznych jednostek leśnych w zakresie elektryfikacji flot

Przewodnik po Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 • Szczegółowa analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych
 • Aspekty prawne i techniczne wdrażania elektromobilności i paliwalternatywnych

Multimedia

Kongres MOVE 2019!

 • MOVE Mobility & Vehicles to dwudniowy kongres, organizowany przez PSPA i Grupę MTP, odbywający się w ramach Poznań Motor Show 2019
 • Niezwykłe forum ekspertów i praktyków z całego łańcucha wartości elektromobilności – 500 słuchaczy, niemal 100 speakerów, 20 wystawców

Więcej →

Społeczność

Ostatnie posty

Obserwuj nas